Gửi tin nhắn
Liên hệ chúng tôi
Amanda

Số điện thoại : +86-18740359806

WhatsApp : +8618202998636

QC Hồ sơ
 • herong electric
  Tiêu chuẩn: ISO14001
  Số: 016ZB21E31675R4M
  ngày phát hành: 2009-10-30
  Ngày hết hạn: 2024-10-22
  Phạm vi/phạm vi:
  cấp bởi:
 • herong electric
  Tiêu chuẩn: ISO9001
  Số: 016ZB21Q32317R4M
  ngày phát hành: 2011-11-03
  Ngày hết hạn: 2024-10-22
  Phạm vi/phạm vi:
  cấp bởi:
 • herong electric
  Tiêu chuẩn: ISO45001
  Số: 016ZB21S31847R4M
  ngày phát hành: 2009-10-30
  Ngày hết hạn: 2024-10-22
  Phạm vi/phạm vi:
  cấp bởi:
 • herong electric
  Tiêu chuẩn:
  Số:
  ngày phát hành:
  Ngày hết hạn:
  Phạm vi/phạm vi:
  cấp bởi: